OFSETOVÁ A ROTAČNÁ TLAČ
Toto je oblasť, v ktorej máme obrovské skúsenosti nadobudnuté rokmi praxe využívania
najmodernejších technológií. Ofsetová tlač je vhodná na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 ks A4 až po hornú hranicu 10 000 až 30 000 ks A4. Rotačná tlač je tlač vo veľkých nákladoch na špeciálnych veľkokapacitných linkách - rotačkách. Vďaka veľkej kapacite a rýchlosti tu je pri vysokých nákladoch najvýhodnejšia cena za 1 ks. Charakteristické náklady od 10 000 - 30 000 ks a viac.
©  2011 FOREKO s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ysfffdsssssssssssssssssssssssssssss